Mõõtkava 1:

Planeeringu kaart

Hiiu ja Pärnu mereala planeeringud on kehtivad ja need jäävad kehtima ka üleriigilise mereala planeeringu kehtestamisel. Nendes planeeritud vesiviljelusalad ja tuule-energeetika arenduspiirkond on peale kantud teemade tervikliku kajastamise jaoks.

Kaardirakendus koosneb kihtidest, mida on võimalik alajaotuse "Kihid" alt ükshaaval sisse/välja lülitada.

Pindala ja kaugust saab mõõta nuppudest ekraani paremas ülemises nurgas.


Lae kihid alla