Eesti mereala planeering

Arutelude toimumise ajad

Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse piirkondlikud avalikud arutelud toimuvad: