Eesti mereala planeering

Arutelude ja ürituste toimumise ajad

Tulemas:

- Eskiislahendust tutvustav arutelu:

- Planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud:


Toimunud sündmused ja arutelud:

- Lääne-Virumaa: Käsmu meremuuseumis toimub Lääne-Virumaa merekultuuri ja selle väärtuste kaardistuse seminar 11.juulil kl 15:00.

- Tallinna Merepäevad: Suurte meremõtlejate foorum, Lennusadamas 13.juulil kl 16:00-19:00 (Meremõtleja ala)

Foorumil kohtuvad suured meremõtlejad – Urmas Dresen, Kadri Tüür, Enn Kreem jt – et üheskoos kõigi osalejatega arutleda Eesti merest kui meie iseolemise alusest, kui eestlase identiteedi põhiosast. Foorumil lepitakse ühiselt kokku, milline on Eesti mereala kultuuriline käsitlus. Foorumit modereerib Aleksei Lotman.

Vt. ka:

Facebook

Tallinna merepäevad

- Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse piirkondlikud avalikud arutelud: